பாரதியின் கனவு நகரம் “வேதபுரம்” மக்களினதைப் போல் எமது எதிர்காலம் மிளிர வேண்டும்

– க. திருக்குமாரன் வடக்கு-கிழக்கு மக்கள் “தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு”, மற்றும் யாழ் தேர்தல் மாவட்டத்தில் திரு. எம். ஏ. சுமந்திரன் – “வீடு”, “இலக்கம் #3” என வாக்களிக்க வேண்டும்: பாரதியின் கனவு நகரம் “வேதபுரம்” மக்களினதைப் போல் எமது எதிர்காலம் மிளிர வேண்டும்: “வேதபுரம்: வாழ்வியலே விருத்தியாக்கிடும் வளமான வணிகத்தின் வீற்றிடம்:” மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி. இந்தப் பெயரினை கேட்டவுடன் எழும் எண்ணங்கள் தேச விடுதலையின் போது கவிஞனாகவும், பத்திரிகையாளனாகவும் இருந்து பாரதி படைத்தவை. …

Continue reading ‘பாரதியின் கனவு நகரம் “வேதபுரம்” மக்களினதைப் போல் எமது எதிர்காலம் மிளிர வேண்டும்’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

வடக்கு-கிழக்கு மக்கள் “தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு”, மற்றும் யாழ் தேர்தல் மாவட்டத்தில் திரு. எம். ஏ. சுமந்திரன் – “வீடு”, “இலக்கம் #3” என்றே வாக்களிப்பார்கள்

– க. திருக்குமாரன் | நிலமகள் சனசமூக நிலையம் “‘தேசியம்’ எனப்படுவது ஒரு மிகப் பெரிய ‘நீர்த்தேக்கம்’ போன்றது: வடக்கு-கிழக்கு மக்கள் “தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு”, மற்றும் யாழ் தேர்தல் மாவட்டத்தில் திரு. எம். ஏ. சுமந்திரன் – “வீடு”, “இலக்கம் #3” என வாக்களிக்க வேண்டும். இந்தத் தேர்தலின் தமிழ், வடக்கு-கிழக்கு வாக்குகள் – உடனடி-நீண்ட தூர வாழ்வியல், அதே நேரம், ஐ.நா விசாரணை, மற்றும் அரசியல் தீர்வு என்ற வடிவத்திலான “தமிழ் தேசியம்” என்பதனைத் …

Continue reading ‘வடக்கு-கிழக்கு மக்கள் “தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு”, மற்றும் யாழ் தேர்தல் மாவட்டத்தில் திரு. எம். ஏ. சுமந்திரன் – “வீடு”, “இலக்கம் #3” என்றே வாக்களிப்பார்கள்’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Ruthless Effigy burning and Reckless Boycott of Sri Lanka Disappearances Commission

The “Boycott” of seem to be an “enforced” sit-out and the plight of Mothers and Relatives are being politicized by K. Thirukumaran Mr Sumanthiran’s legal services were needed for deliberations pertaining to relieve of Ms. Ananthy Sasithran from Sri Lanka Government Service – Many many not know that Ms. Ananthy Sasithran was a Government employee, …

Continue reading ‘Ruthless Effigy burning and Reckless Boycott of Sri Lanka Disappearances Commission’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Sri Lanka army may never come a truly national one

With the army already bloated beyond national requirements it may never come through in any sizeable numbers to make Sri Lanka army truly a national one. And that is all the more reason for the government and defence establishment to scale down the numbers and reduce presence of army in the North. Why military matters …

Continue reading ‘Sri Lanka army may never come a truly national one’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Sarath is only one of the political prisoners

by Dr Vickramabahu Karunaratne The parties of the opposition who joined in the campaign of Virodhaya, the VV, were jubilant that general Fonseka was given freedom. If there are restrictions, obviously we should continue our campaign for release of political prisoners. In any case Sarath is only one of them. There are more than 800 …

Continue reading ‘Sarath is only one of the political prisoners’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

LLRC report is verbose fig leaf to cover Rajapaksa wrongdoing in conduct of war

By Tisaranee Gunasekara The LLRC has done its job. The LLRC Report has cleared its appointing authority, President Mahinda Rajapaksa and his brother Defence Secretary Gotabhaya Rajapaksa, of any and all wrongdoing in the conduct of the Fourth Eelam War. The LLRC report duly concurs with the Rajapaksa narrative on the Fourth Eelam War on …

Continue reading ‘LLRC report is verbose fig leaf to cover Rajapaksa wrongdoing in conduct of war’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

What is the goal of western policy towards Tamils of Sri Lanka?

By Dr. Dayan Jayatilleka The Minister of External Affairs Prof GL Peiris usually gives no reason to be described as ‘irate’. That however, was the newspaper description of his uncharacteristically sharp remonstration, urging Opposition and UNP leader Ranil Wickremesinghe not to ‘outsource’ the role of the Opposition to the international/diplomatic community.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Attack on TNA meeting in Jaffna signifies Govt not ready for post-war changes

by Sumanasiri Liyanage Both print and electronic media in Sri Lanka and abroad have reported that the Tamil National Alliance (TNA) party meeting held in Jaffna was attacked by an armed group in uniforms on Thursday 16 June. It was also reported that a number of TNA parliamentarians were present at the meeting when the …

Continue reading ‘Attack on TNA meeting in Jaffna signifies Govt not ready for post-war changes’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

The threat of war crimes on Sri Lanka President

by Dr. Vickramabahu Karunaratne ‘Those who instructed Mahinda to follow a genocidal war policy are threatening him with war crimes’ The leadership training programme of the government for the fresh under graduates exposes the problem faced by the government. Clearly, the excuses given by the regime to justify the use of military for this purpose, …

Continue reading ‘The threat of war crimes on Sri Lanka President’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Sri Lanka Chief Justice or her husband must resign

By Uvindu Kurukulasuriya “All the four Judges of the Court were on the bench. Wright… had been raised to this high place over the heads of many abler and learned men solely on account of hisunscrupulous servility. Allibone was a Papist, and owed his situation to that dispensing power, the legality of which was now …

Continue reading ‘Sri Lanka Chief Justice or her husband must resign’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Does the JVP accept that the Tamil non-military separatist struggle is still continuing?

by Dr. Vickramabahu Karunaratne In an interview last week, JVP General Secretary Tilvin Silva said steps should be taken to release all Tamil detainees adding that though the armed separatist struggle had ended, the attempts by some neo-colonialist elements to divide this country were continuing. “These forces have not given up their attempts to interfere …

Continue reading ‘Does the JVP accept that the Tamil non-military separatist struggle is still continuing?’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Sri Lanka President thought he will be protected by India

By Dr. Vickramabahu Karunaratne As a puppet from New Delhi Mahinda thought he will be protected by India from pressure elsewhere Government is pressed from two sides! Firstly, the government is pressed to go forward in giving a real space to the Tamil nationality in Lanka. On this issue, the recent increase in dictates from …

Continue reading ‘Sri Lanka President thought he will be protected by India’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Matter for regret that SL Govt tried to paint Raj Rajaratnam as LTTE supporter – Sunday Island

The conviction of Sri Lanka-born Raj Rajaratnam for securities fraud and conspiracy in the biggest Wall Street insider trading case in three decades has given this country a lot of global publicity though obviously for the wrong reasons. Now a US citizen, Rajaratnam was educated in Britain and later at Ivy League colleges in the …

Continue reading ‘Matter for regret that SL Govt tried to paint Raj Rajaratnam as LTTE supporter – Sunday Island’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Many writers in Sri Lanka seem to treat war crimes with a broad brush

Many writers in Sri Lanka seem to treat war crimes with a broad brush and seem unaware or unwilling to clarify the issues by Dushy Ranetunge in London I read with interest SL Gunesekera’s article international thuggery on Monday the 28th of March. He ends with “fiddlesticks”, more a two fingers up to the concept …

Continue reading ‘Many writers in Sri Lanka seem to treat war crimes with a broad brush’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Devastation and Genocidal Attacks Have Not Changed the Liberation Dream of the Tamil Masses

by Dr.Vickramabahu Karunaratne In a recent interview MP Suresh Premachandran said, “That is why we are talking of a political solution within a united Sri Lanka, a federal system. It is because the diaspora has no faith in the government that they speak of a separate state. If the government can’t hold a serious discussion …

Continue reading ‘Devastation and Genocidal Attacks Have Not Changed the Liberation Dream of the Tamil Masses’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Not all Tamils have a hidden agenda to influence Canadian foreign policy

By Amarnath Amarasingam Conservative Party gets entangled in post May 2009 Tamil diaspora politics in Ontario The recent revelation that members of the federal and provincial Conservative Party have been getting into bed with former members of the World Tamil Movement (WTM), banned as a terrorist organization in Canada since 2008, was not news to …

Continue reading ‘Not all Tamils have a hidden agenda to influence Canadian foreign policy’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Emerging Convergence of Opinion in US on Sri Lanka Issue

By Bandu de Silva The paucity of comments on the U.S. Senate’s unanimous Resolution on Sri Lanka so far except for the official response of the Ministry of External Affairs and a very brief comment in the Editorial in the Sunday Island March 3, 2011.and an equally brief reference in The Sunday Times Political Column …

Continue reading ‘Emerging Convergence of Opinion in US on Sri Lanka Issue’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

The self-destructive scorpions of the United National Party

by Dr.Rajiva Wijesinha M.P. There is an old folk tale about a scorpion that asked a frog to give him a lift across a river. The frog was naturally frightened that the scorpion would sting him, but the scorpion promised he would not, and pointed out that, were he to sting the frog while they …

Continue reading ‘The self-destructive scorpions of the United National Party’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Sentence imprisoning former Sri Lanka General must be declared invalid

Imprisonment sentence must be declared invalid and Sarath Fonseka released immediately by Elmore Perera Has a three-member Court Martial been lawfully vested with power to impose upon an Army Officer a sentence of imprisonment? A general Court Martial is instituted by the President (or an officer authorized by him) in the exercise of the executive …

Continue reading ‘Sentence imprisoning former Sri Lanka General must be declared invalid’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Promoting the Rights of Tamils without espousing separatism or violence in Sri Lanka

By Prof. Rajiva Wijesinha I was delighted when Nirgunan Tiruchelvam, grandson of the Senator and son of Neelan, gave me a copy of ‘Senator Tiruchelvam’s Legacy: Selected Speeches of and Tributes to Senator Murugeysan Tiruchelvam QC’. Having read it, I explored further and found an illuminating article written when the book was published in 2007 …

Continue reading ‘Promoting the Rights of Tamils without espousing separatism or violence in Sri Lanka’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Declare imprisonment sentence of ex Sri Lanka Army Chief invalid immediately

Imprisonment sentence must be declared invalid and Sarath Fonseka released immediately by Elmore Perera Has a three-member Court Martial been lawfully vested with power to impose upon an Army Officer a sentence of imprisonment? A general Court Martial is instituted by the President (or an officer authorized by him) in the exercise of the executive …

Continue reading ‘Declare imprisonment sentence of ex Sri Lanka Army Chief invalid immediately’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Middle East events eye opener to the Ruling Regime in Sri Lanka

by Karu Jayasuriya These are extraordinary times. Just as spontaneous actions of defiance in East Germany by its peoples led to the fall of the Berlin Wall, and eventually to the demise of oppressive Communist regimes all over Eastern Europe 22 years ago, youth on the streets of Cairo and Tunis are toppling dictatorships that …

Continue reading ‘Middle East events eye opener to the Ruling Regime in Sri Lanka’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

What our country consequently needs is a new political will

By Rt.Rev.Duleep de Chickera (Independence Day Message from the Rt. Rev. Duleep de Chickera, Metropolitan’s Commissary and Vicar General of the Diocese of Colombo) The celebration of independence is an important event in the life of any Country. It is an appropriate occasion to assess the quality of life of our people and our journey …

Continue reading ‘What our country consequently needs is a new political will’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

January is “Black July” for freedom of press in Sri Lanka

January is becoming the “Black July” for freedom of press in Sri Lanka By Karu Jayasuriya (The following is the statement issued by UNP deputy Leader and Gampaha district Parliamentarian Karu Jayasuriya on the arson attack against the Lanka e-news media organization) A new chapter has been added to the threat to the freedom of …

Continue reading ‘January is “Black July” for freedom of press in Sri Lanka’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Former Sri Lanka General: Help me to secure the freedom that I lost

Please help me to secure the freedom that I lost by entering politics By Sarath Fonseka The new year message of Gen.Sarath Fonseka is as follows : When the year 2010 dawned , I dreamed that by the dawn of the year 2011, the Executive Presidency shall be abolished; an all party Govt. is installed …

Continue reading ‘Former Sri Lanka General: Help me to secure the freedom that I lost’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Sri Lanka Cabinet defers decision on National Anthem language

by D.B.S. Jeyaraj Contrary to news reports the Sri Lankan cabinet has NOT decided that the National Anthem should be sung in Sinhala and not in Tamil also. Public Administration minister WDJ Senevirathne submitted paper that Sinhala be the sole language for national anthem for cabinet approval. During discussions ministers Vasudeva Nanayakkara, Douglas Devananda, Rajitha …

Continue reading ‘Sri Lanka Cabinet defers decision on National Anthem language’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page

False notes in Sri Lanka President Rajapaksa’s second symphony

by Col R Hariharan President Mahinda Rajapaksa started his second innings as President when he was sworn in at an auspicious hour on November 19, 2010 with all the pomp and ceremony associated with the coronation of royalty. “It Is fitting in a way” thousands of his supporters would say because President Rajapaksa is now …

Continue reading ‘False notes in Sri Lanka President Rajapaksa’s second symphony’ »

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page