காணாமல் போனவர்களின் தாய்-தந்தை-உறவினர்களின் துயர அவலத்தினுள் மறைந்திருந்து இலாபம் தேடும் தமிழ் அரசியல் குண்டர்கள்

– க. திருக்குமாரன்

உலகப் பெரும்பரப்பில் சர்வதேச ஒழுங்கமைப்பின் ஊடாக ஈழத் தமிழர் விவகாரம் இன்று பயணிக்கிறது. இந்த நோக்குதலை வேண்டியே பல தசாப்தங்களாக தமிழர் முன்னெடுப்புக்கள் இருந்து வந்துள்ளன.

ஆனால் தமிழர் மீதான “67 ஆண்டு கால” சிறிலங்கா அரசினது கொடும் பிடி நிலை தான் இன்னும் தொடர்கின்றது என்ற வாதம் சரியானதல்ல. கால ஓட்டத்தில் பூகோள-சமூக-அரசியல் மாற்றங்களின் நடுவே தலைமுறைகளும் புதியனவற்றை தழுவுகின்றன. இந்தச் சூழலில், கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, பல இலட்ச ஈழத்தமிழர்கள், தாயகத்தில் இருந்து புலம் பெயர்ந்து, மேற்கு நாடுகளில் குடியுரிமை பெற்றவர்களாகி விட்டனர்.

"நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே -இந்த நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட்டால்"

“நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே -இந்த
நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட்டால்”

புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் இதயம் அன்றாடம் தாயக உறவுகளுக்காக துடிப்பினும், இரு தரப்பினரும் அன்றாடம் எதிர் கொள்ளும் வாழ்வியல் பிரச்சனைகள் மிக பெரிதளவில் வேறுபட்டவை. கடந்த 67 இல் 32 ஆண்டுகளாக பயணித்து, இன்று புலம் பெயர் தேசங்களில் பொருளாதார, கல்வி வளங்கள் பல பெற்றுள்ள தமிழ் சமூகம் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நிலவரமும், வெறுமனே கடந்த 67 வருடங்களினைப் போன்றதே என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்க முடியாது.
Continue reading ‘காணாமல் போனவர்களின் தாய்-தந்தை-உறவினர்களின் துயர அவலத்தினுள் மறைந்திருந்து இலாபம் தேடும் தமிழ் அரசியல் குண்டர்கள்’ »

Pongal Paraphernalia

by K. Thirukumaran

“Dawn of the Month of Thai, Paves for the Birth of Way” the renowned Tamil proverb has been in the centerpiece of Tamil heritage eternally. Tamil month of ‘Thai’, falling on January 15th, 2015 is Pongal day, the Tamil Thanksgiving Day celebrating sun, rain, farm cattle and ushering in pureness and prosperity.

cartoon by "Sirithiran Sunthar"

cartoon by “Sirithiran Sunthar”

Even a livelihood as traditional farmer declined over a generation or two ago, the time of the year Thai Pongal falls and the traditions associated with its celebration still makes it an ideal time to take stock of sentiments.
Continue reading ‘Pongal Paraphernalia’ »

To Nurture Humanity, The Shepherd arrived as Bundle of Joy ♫

Spirit of Christmas-for all humanity

by K. Thirukumaran

“Mannulagil Indru Devan Irangi Varukiraar”:

IMG_8725

Poignant lyrics of “Mannulagil Indru Devan Irangi Varukiraar” was penned by Poet laureate Kannadasan and rendered by Golden voiced Vani Jeyaram, with Immortal music composition by M.S. Viswanathan ~ in Tamil movie ‘Punitha Anthoniyar’ (released in 1977).

My attempt at translating “Mannulagil Indru Devan Irangi Varugirar”:
Continue reading ‘To Nurture Humanity, The Shepherd arrived as Bundle of Joy ♫’ »

On January 8, 2015, “Exercise the public trust, as a Chief Magistrate”

by K. Thirukumaran

This is a first post on this blog (tamilweek.com/thiruvedkai) urging “civic action”; or it might as well be “political” too, in the eyes of readers 🙂

Exercising the privilege of voting – in any election is an utmost importance among civic duties.

Paaventhar Bharathithasan, Grover Cleveland and Subramaniya Bharathiyaar

Paaventhar Bharathithasan, Grover Cleveland and Subramaniya Bharathiyaar

As US President Grover Cleveland said, “Your every voter, as surely as your chief magistrate, exercises a public trust”.

Continue reading ‘On January 8, 2015, “Exercise the public trust, as a Chief Magistrate”’ »

⚙️❗🐚 Owing a closure to the soul: 60th birth anniversary of V. Prabhakaran 🐯

Owing a closure to the soul:

By K.Thirukumaran

VP_GITA

Nov 26 is the 60th birth anniversary of Veluppillai Prabhakaran.

In these five years passing since May 2009, yet to be duly and wholly recognized – is that his soul has left the body, spiritually speaking.

Prabhakaran is a man of spirituality as well or has shown spiritual leanings, it is said. This being established based on his inclinations with Bhagavad Gita among other things.

A favorite spiritual song of Prabhakaran is from the olden classic movie “Karnan”.

In this song, Poet Laureate Kannadasan’s lyrics – “Maranaththai Enni Kalangkidum Vijaya..”, is set around Lord Krishna instructing a reluctant Arjuna to engage in his duty as a warrior, hence commencing the discourse of Bhagavad Gita. The song is rendered by Sirgazhi S Govindarajan to the music composition of M. S. Viswanathan and T. K. Ramamoorthy.

There also comes the recurring question whether Bhagavad Gita is justifying violence?

Mahatma Gandhi and the Trappist monk Thomas Merton, renowned for their stands of peace and had also read Gita did not think so. Gita is “not a justification of war nor does it propound a war making mystique,” writes Barbara Miller in “The Bhagavad-Gita”, (Random House Publishing, June 2004).

Mahakavi Subramaniya Bharathi – his works include a Tamil translation of Bhagavad-Gita and the multifaceted journalist, poet and freedom fighter – also held an esteemed spiritualistic vision. His referral to Bhagavad-Gita too may have stemmed due to those times he was living amidst the Indian freedom struggle.

So there is reason to see Prabhakaran’s leaning to Bhagavad Gita coming from his streak of spirituality and not of its setting in a battlefield. In that spiritual sense his soul is owed a closure towards a reconciliation of those spiritual leanings.

song (in Tamil) soundtrack

⚙️❗🐚🏹👑

Translation of Poet Laureate Kannadasan’s lyrics:

Arjuna, who’s distressed about death
Essence of death I shall recite
Human soul will not die
It will be reborn

Kill the body
It too a bravery
Even if you don’t
It will go up in flames someday

You became conscious of me
Lives all I (foster) also you come to realize
Krishna’s got heart of stone
This why the longbow you renounce?

Monarch and the mass I (foster)
Tree, plant and vine are I (foster)
Said so is Krishna
Saying so is Krishna
Stand audaciously
So Dharma will prevail

If the world sees therein merit
Krishna only bears this merit
Let the praise of proponents
And curse of cynics
All too go to Krishna
Krishna directed
Krishna delivered
Krishna destroyed
Let the longbow rise
Fire up your mastered archery
Field herein in its crimson, let live

Song from the blockbuster “Karnan” 📽️ Released in 1964