காணாமல் போனவர்களின் தாய்-தந்தை-உறவினர்களின் துயர அவலத்தினுள் மறைந்திருந்து இலாபம் தேடும் தமிழ் அரசியல் குண்டர்கள்

– க. திருக்குமாரன் உலகப் பெரும்பரப்பில் சர்வதேச ஒழுங்கமைப்பின் ஊடாக ஈழத் தமிழர் விவகாரம் இன்று பயணிக்கிறது. இந்த நோக்குதலை வேண்டியே பல தசாப்தங்களாக தமிழர் முன்னெடுப்புக்கள் இருந்து வந்துள்ளன. ஆனால் தமிழர் மீதான “67 ஆண்டு கால” சிறிலங்கா அரசினது கொடும் பிடி நிலை தான் இன்னும் தொடர்கின்றது என்ற வாதம் சரியானதல்ல. கால ஓட்டத்தில் பூகோள-சமூக-அரசியல் மாற்றங்களின் நடுவே தலைமுறைகளும் புதியனவற்றை தழுவுகின்றன. இந்தச் சூழலில், கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, பல இலட்ச …

Continue reading ‘காணாமல் போனவர்களின் தாய்-தந்தை-உறவினர்களின் துயர அவலத்தினுள் மறைந்திருந்து இலாபம் தேடும் தமிழ் அரசியல் குண்டர்கள்’ »

To Nurture Humanity, The Shepherd arrived as Bundle of Joy ♫

Spirit of Christmas-for all humanity by K. Thirukumaran “Mannulagil Indru Devan Irangi Varukiraar”: Poignant lyrics of “Mannulagil Indru Devan Irangi Varukiraar” was penned by Poet laureate Kannadasan and rendered by Golden voiced Vani Jeyaram, with Immortal music composition by M.S. Viswanathan ~ in Tamil movie ‘Punitha Anthoniyar’ (released in 1977). My attempt at translating “Mannulagil …

Continue reading ‘To Nurture Humanity, The Shepherd arrived as Bundle of Joy ♫’ »

On January 8, 2015, “Exercise the public trust, as a Chief Magistrate”

by K. Thirukumaran This is a first post on this blog (tamilweek.com/thiruvedkai) urging “civic action”; or it might as well be “political” too, in the eyes of readers 🙂 Exercising the privilege of voting – in any election is an utmost importance among civic duties. As US President Grover Cleveland said, “Your every voter, as …

Continue reading ‘On January 8, 2015, “Exercise the public trust, as a Chief Magistrate”’ »

⚙️❗🐚 Owing a closure to the soul: 60th birth anniversary of V. Prabhakaran 🐯

Owing a closure to the soul: By K.Thirukumaran Nov 26 is the 60th birth anniversary of Veluppillai Prabhakaran. In these five years passing since May 2009, yet to be duly and wholly recognized – is that his soul has left the body, spiritually speaking. Prabhakaran is a man of spirituality as well or has shown …

Continue reading ‘⚙️❗🐚 Owing a closure to the soul: 60th birth anniversary of V. Prabhakaran 🐯’ »